Допомога по вагітності та пологах у 2021 році: поради юриста

Допомога по вагітності та пологах у 2021 році: поради юриста паспорт або інший документ

Вагітність – чудовий стан для жінки, при якому протипоказані стреси і негативні емоції. Сподіваємося, дана стаття стане вашим путівником у лабіринті різних виплат молодим мамам в Україні і покажчиком, як вірно і в якій послідовності діяти.

Для того щоб отримати даний вид допомоги, вам потрібно надати роботодавцю листок непрацездатності, який ви берете в поліклініці або іншому мед закладі, де стоїте на обліку по вагітності.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо за нею звернулися не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якого – 70 до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження 2-ух або більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів відпустки (90 – до пологів і 90 – після). Вищевказана допомогу розраховується сумарно і надається жінкам у повному обсязі самостійно від кількості днів відпустки, фактично використаного до пологів.

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується самостійно від підтримки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Розмір виплати даного виду допомоги для працюючих людей дорівнює середній заробітній платі за останні 6 місяців до місяця початку лікарняного (але не менше 25% від встановленого прожиткового мінімуму). Законодавчо регламентовано, що роботодавець сам не має права провести виплату. Роботодавець звертається до Фонду соціального страхування, і лише після того, як фонд перерахував засоби, Ви їх отримаєте. На практиці, терміни виплати коливаються – від 1-го місяця до півроку.

Наступна гарантована виплата – одноразова допомога при народженні малюка. Всі предки в Україні мають право отримувати допомогу при народженні малюка. У законодавстві зроблять конфігурації, які вступлять в силу з 03.02.2014 року. Допомога при народженні малюка надається одному з батьків дитини (опікуну), який безперервно проживає разом з дитиною. Допомога батькам при народженні малюка призначається на підставі свідоцтва про народження малюка. Опікунам ж – на підставі рішення про встановлення опіки.

Для призначення допомоги при народженні малюка в орган праці та соціального захисту населення (соцзабез) подається заява 1-го з батьків (опікуна), з яким безперервно проживає дитина; паспорт або інший документ, що засвідчує особу; свідоцтво про народження малюка. Заява складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини. Законодавець визначив вищевказаний перелік документів вичерпним, іншими словами кінцевим.

Нововведення законодавства в тому, що орган праці та соціального захисту населення після звернення 1-го з батьків (опікуна) за призначенням допомоги при народженні малюка:

– самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з муніципальних реєстрів і в порядку обміну даними всі потрібні відомості для призначення такої підтримки;

– самостійно звертає центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері реєстрації фізичних осіб (органи РАЦСу), дані для реєстрації місця проживання дитини, зазначені личком, яке звертається по допомогу.

У разі народження (встановлення опіки) 2-ух і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Виправити це для мене можна за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня народження малюка.

Законодавством України передбачені підстави для припинення виплат підтримки, серед яких зазначено в тому числі і нецільове використання засобів і незабезпечення отримувачем підтримки відповідних критерій для справжнього змісту і виховання малюка.

Допомога при народженні малюка в Україні налічується, відштовхуючись від розміру прожиткового мінімуму для дітей у віці до 6 років, встановленого на день народження дитини.

Допомога при народженні малюка надається в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину; 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу; 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину. Виплата підтримки виповнюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми підтримки на першого малюка виплачується в порядку, встановленому Кабміном України.

Прожитковий мінімум на 2014 рік встановлено Законом України «Про державний бюджет на 2014 рік» та для дітей віком від 0 до 6 років складає – з 01.01.2014 р – 1032 грн, з 01.07.2014 р – 1059 грн, з 01.10. 2014 г. – 1102 грн.

Відповідно до вищевказаного закону, наприклад, для дітей, які народилися і будуть народжені в період 01.01.2014 – 01.07.2014 р, сума одночасного допомоги становитиме:

– на першу дитину 30 960 грн;

– на другу дитину 61 920 грн;

– на третю і наступних 123 840 грн.

Загальна сума допомоги ділиться на частки і виплачується в два етапи:

1. Батьки (опікуни або усиновителі) отримують одним платежем велику частину допомоги – 10 прожиткових мінімумів.

2. Залишок суми ділиться на рівноважні платежі, оплачувані протягом певного часу.

Таким чином, з 01.01.2014 р до 01.07.2014 року виплата допомоги буде виконуватися так:

– на першу дитину один з батьків одночасно отримає 10 320 грн і щомісяця протягом 24 місяців буде отримувати 860 грн;

– на другу дитину – 10 320 грн одночасно і кожен місяць протягом 48 місяців 1 075 грн .;

– на третю і наступну дитину – 10: 320 грн. одночасно і по 1 576,67 грн протягом 72 місяців.

Допомога по вагітності та пологах у 2021 році: поради юриста допомога по

Аналогічно ви зможете розрахувати розміри виплат з 01.07.2014 р і з 01.10.2014 р.

Передбачено ще один вид виплати і допомоги – допомога по догляду за дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) віку 3 років. Допомога призначається застрахованим особам в установленому законом порядку, але не менше прожиткового мінімуму. Величина допомоги розраховується як різниця прожиткового мінімуму для працездатного населення і середньомісячного заробітку сім’ї на жителя нашої планети за минулі 6 місяців (але не менше 130 грн). Т. е. Мала величина допомоги складає 130 грн. на кожного малюка у віці до 3 років. Максимальний розмір допомоги встановлено з 01.01.2014 р – 1032 грн, з 01.07.2014 р – 1059 грн, з 01.10.2014 р – 1102 грн.

Для працездатного населення встановлений наступний прожитковий мінімум: з 01.01.2014 р – 1176 грн, з 01.07.2014 р – 1207 грн, з 01.10.2014 р – 1256 грн.

Право на отримання даного виду допомоги має один з батьків, опікун, усиновитель або близький родич, який фактично виконує догляд за дитиною. Розмір допомоги розраховується на момент народження малюка не підлягає індексації при збільшенні прожиткового мінімуму.

Законодавець визначив якісь умови призначення підтримки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку:

– допомога по догляду за дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) віку 3 років виплачується щомісяця з дня призначення підтримки по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше, чим з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки;

– особам, які залишилися без роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, допомога по догляду за дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) віку 3 років призначається на підставі довідки ліквідаційної комісії;

– особам, які працюють на умовах трудового домовленості (договору) на підприємствах, в установах, організаціях, без допомоги інших від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) віку 3 років призначається на підставі витягу з указу (розпорядження) роботодавця про надання обличчі, яка практично виконує догляд за дитиною, відпустки по догляду за дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) віку 3 років;

– особам, зареєстрованим в державній службі зайнятості як безробітні, допомога призначається на підставі довідки державної служби зайнятості.

У разі працевлаштування або виходу на роботу матері дитини або особи, яка виконує догляд за дитиною, до закінчення терміну декретної відпустки:

– на умовах повного робочого дня, допомога виплачується обличчі, яка практично продовжує догляд за дитиною, за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки матері дитини про те, що виплата підтримки їй припинено (із зазначенням дати);

– на умовах неповного робочого часу або роботи вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або при продовженні навчання з відривом від виробництва, допомога виплачується в повному розмірі.

Отже, в загальних рисах оглянуті виплати і порядок їх отримання. Бажаю Вам і Вашим родинам миру і блага!

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ